Hoofdmenu (index.htm)

WISKUNDE aantekeningen

Laatste update op zondag 2 sept 2018 (jaarkalender 2018-2019 en oude tentamens)   LOG

Algemeen:

Hoe moet ik downloaden?
Jaarkalender
De onderwerpen van wiskunde 1
De onderwerpen van wiskunde 2
Mededelingen
 Enkele files voor de eerstejaars studenten zonder moodle account

 Wiskunde 1:

Herhaling wiskundige technieken en formules
Functie-onderzoek: schetsen van grafieke: nieuw: buigpunten, convexiteit/concaviteit, raaklijnen
Tekenoverzichten van functies (bepalen stijgend / dalend interval)
Extra oefeningen: toelatingstoets premasterAAC
Het bepalen van het domein van een economische functie
Limieten berekenen: nieuw --> de regel van L'Hopital
Differentiaalrekening: de differentiaal df(x) als lineaire benadering van de werkelijke verandering
Differentiaalrekening: marginaliteit en elasticiteit
Differentiaalrekening: impliciet differentieren / logaritmisch differentieren
Extra toegepaste sommen

Functies van meerdere variabelen
Partiële differentiatie
Bepalen raakvlak
Kettingregel en 2 varianten
Differentiaalrekening: de differentiaal - partiële marginaliteit - partiële elasticiteit
Bepalen van dy/dx mbv impliciet differentiëren en mbv partieel differentiëren
Bepalen van d2y/dx2 en betekenis
Wanneer is een functie homogeen?
Raakvlak aan kromme die geen functie is

Optimaliseren zonder nevenvoorwaarden:
             Optimaliseren - gebruik van de Criteriumfunctie
Optimaliseren met nevenvoorwaarden (odv = onder voorwaarde):
              Methode 1: De substitutiemethode
              De tweede afgeleide en het bepalen van de aard van een optimum bij f(x)
              Methode 3: De Lagrangemethode
              Methode 2: Eerste orde voorwaarde (criterium) voor een gebonden extremum
              Tweede orde voorwaarde (criterium) voor een gebonden extremum
              Lagrange-multiplicator - schaduwprijs - marginale verandering optimum
Overzicht optimalisatie

Overige huiswerksommen opgelost
Opgeloste tentamensommen tijdens college

Formuleblad tentamen wiskunde 1 (vernieuwd in 2015)

Oude tentamens met correctiemodel

Opm: De uitwerkingen zijn veel uitgebreider dan noodzakelijk voor een correctiemodel,
maar dit is gedaan om de studenten veel uitgewerkte oefenstof te geven (*+*)

 

Wiskunde 2:

De college-aantekeningen werden voorheen verstrekt in de vorm van kopieën,, maar staan nu op moodle.
Vanaf versie 2016 zijn alle drie onderdelen van wiskunde 2 samengevoegd tot een diktaatje.
In dit diktaatje staan ook een aantal oude tentamenwerken met hun eindantwoorden en enkele correctiemodellen.

INTEGRAALrekening

Huiswerksommen opgelost van de directe integralen (dwz af te lezen uit de tabel)
Huiswerksommen opgelost van de oneigenlijke integralen
Huiswerksommen opgelost van de oppervlaktesommen
Huiswerksommen opgelost van de substitutiemethode bij integratie
Huiswerksommen opgelost van de partiële integratiemethode
Huiswerksommen opgelost van de breuksplitsmethode bij integratie voor rationale functies:
Hierbij zitten ook de sommen met breuksplitsen bij herhaalde lineaire factoren in de noemer.
Opgeloste tentamensommen - integralen (op onze manier)
 

LINEAIRE ALGEBRA

Huiswerk en theorie matrixrekening, determinanten, lineaire deelruimten
Huiswerk en theorie eliminatiemethode van Gauss(-Jordan)
Oplossen stelsels van Lineaire Vergelijkingen - de eliminatiemethode van Gauss (-Jordan)
Het berekenen van de inverse matrix
De Regel van Cramer
Conclusie oplossen Stelsels Lineaire Vergelijkingen

Opgeloste tentamensommen - Oplossen van stelsels van vergelijkingen:
vegen met de eliminatiemethode van Gauss (Gauss-Jordan) en
combinatie van determinant en vegen

Lineaire Afbeeldingen
Afhankelijkheid en onafhankelijkheid
Beeld en origineel bepalen
Kern en beeldruimte en dimensiestelling
Bepalen transformatiematrix
Eigenvectoren, eigenwaarden en eigenruimten van een afbeelding

 Opm: sommige delen moeten nog worden ingevuld  (*+*)

Financiële Wiskunde - Rijen

Aantekeningen verstrekt op het college via moodle
Alhoewel de stof de afgelopen twee jaar wel was behandeld bij wiskunde 2,
zal het in 2015 voor het eerst weer getentamineerd worden. (Eerdere jaren zat het onderwerp,
toen genaamd Financiële Rekenkunde, in het vak Wiskunde 1).
De stof die behandeld wordt gaat over rijen en het ontstaan van een aantal veelgebruikte formules
in de Financiële Rekenkunde met enkele voorbeelden.
(De sommen zelf komen mogelijk aan de orde bij het vak Financiële Rekenkunde zelf).
Klik hier voor de pdf en scans van het diktaatje Rijen van Financiële Wiskunde, enkele aantekeningen, een overzicht, de benodigde formules en wat voorbeeldsommen.

 

Oude tentamens met correctiemodel

Opm: De uitwerkingen zijn veel uitgebreider dan noodzakelijk voor een correctiemodel,
maar dit is gedaan om de studenten veel uitgewerkte oefenstof te geven (*+*)

Formuleblad tentamen wiskunde 2
 

(Opm: bij oudere tentamens voor 2013 mogelijk andere oplossingsmethoden gebruikt)


 
Beste studenten,
Op deze website staan slechts aantekeningen. Er kunnen altijd onvolkomenheden in staan.
Je kan geen rechten ontlenen aan deze aantekeningen. Bij twijfel het boek of diktaat raadplegen of even iets laten weten
.

Ter overdenking:
overdenking 

LOG  (aangemaakt vanaf oktober 2015, maar website al sedert 2012 ) :
update op zondag 11 oktober 2015  (Mededelingen bijgewerkt; jaaroverzicht bijgewerkt)
update op dinsdag 08 december 2015  (tentamens wisk-1 bijgewerkt, kettingregel f(x,y) bijgewerkt)
 
update op dinsdag 08 maart 2016  (voorbeelden erbij voor de tweede afgeleide van y(x) : d2y/dx2)
update op woensdag 23 maart 2016  
(de eliminatiemethode van Gauss en Gauss-Jordan)
update op dinsdag 3 mei 2016  (correctiemodellen wisk2 2015)  
vrijdag 15 juli 2016  (correctiemodel wisk2 6 juni 2016)
maandag 03 oktober2016  (enkele files met aantekeningen)
dinsdag 11 oktober2016  (enkele files voor de studenten met aantekeningen) 
zaterdag 15 oktober2016  (deel twee aantek-diktaat) 
donderdag 2 juni 2017 (formuleblad wisk2 versie 2017)
zaterdag 23 sept 2017 (jaarkalender 2017-2018 en pdfs versie 2017) 
update op zondag 2 sept 2018 (jaarkalender 2018-2019 en oude tentamens)   

terug naar bovenFree web hostingWeb hosting

 

 

 Free web hostingWeb hosting

 

free web stats

 

 

www.000webhost.com