Terug naar het hoofdmenu                                                                Terug naar het hoofdmenu

Onderwerpen in wiskunde 1 van de studierichting economie aan de Adek-universiteit

Herhaling van relevante VWO-stof ter ondersteuning:
alle nodige formules, regels, eigenschappen op een rijtje met zonodig een voorbeeld;
differentiaalrekening; bepaling van een raaklijn aan een kromme;
differentieren van functies - regels en voorbeelden;
functie-onderzoek voor functies die in de economie van belang zijn.
H1+3 uit het boek van Kaper:
functies van één variabele-behandeling van de functies toegepast in de economie.
Aan bod komen o.a.:
wat is een functie – vertikale lijntest;
wat is het domein van een economische functie;
impliciete en expliciete functies;
inverse functies – horizontale lijntest;
monotoon stijgend/dalend;
convexiteit/concaviteit, buigpunten, (buig)raaklijnen;
eenvoudige continue functies in de economie;
limieten en continuiteit-de regel van L’Hopital.
H2 Differentiaalrekening – belang in de economie:
gemiddelde vraag/kostenverandering;
de differentiaal df van een functie –rechtlijnige benadering;
de werkelijke verandering van een functie;
marginaliteit en de economische betekenis;
elasticiteit en de economische betekenis;
hogere orden afgeleiden;
impliciet differentieren;
logaritmisch differentieren-wanneer nuttig;
de afgeleide van de inverse;
bepalen van dy/dx en raaklijn in een bepaald punt ve grafiek;
economische begrippen op een rijtje met voorbeeld.
H6+7: Functies van meerdere variabelen:
enkele soorten oa lineaire veelterm, kwadrat veelterm en Cobb-Douglas functies;
partiele differentiatie 1e orde, 2e orde; bepaling raakvlak;
kettingregel 1e variant, 2e variant, speciaal geval van 2e variant (ivm Lagrange);
partiele marginaliteit, partiele elasticiteit;
impliciet differentieren vs partieel differentieren (formule).
H8 Optimaliseren van functies van meerdere variabelen:
stationaire punten bepalen; de aard van de stationaire punten bepalen voor  f(x,y) en voor f(x,y,z).
 het gebruik van de Criteriumfunctie;
Optimaliseren onder nevenvoorwaarden (odv):
mbv de substitutiemethode en mbv de Lagrange methode.
N.B.
Indien er tijd is kunnen wij beginnen met eenvoudige integratie en oppervl-berekeningen (H4+5 Kaper).
Dit onderdeel wordt vervolgd in wiskunde 2.
Het onderdeel Financiële Rekenkunde is uit wiskunde 1 gehaald, omdat op deze manier meer aandacht
besteed kan worden aan de andere onderwerpen. Ook is er al een vak Financiële Rekenkunde in een later semester.
Waarschijnlijk komt genoemd onderdeel wel in wiskunde 2 terug onder de naam:
Financiële Wiskunde, waarbij op wiskundige manier tegen het onderwerp aan wordt gekeken.

           Terug naar het hoofdmenu                                                                Terug naar het hoofdmenu
www.000webhost.com