Mededelingen

           Terug naar het hoofdmenu                                                                Terug naar het hoofdmenu

                                      -  Nieuwste mededeling staat bovenaan -

Oktober 2017
Alweer een warm welkom in het nieuwe collegejaar :-)
Dezelfde tekst als vorig jaar :
Ook dit jaar werken we weer in Moodle van de adekus
Voor het geval de inloggegevens nog niet zijn verstrekt
aan de studenten zullen enkele bestanden
hier te downloaden zijn.
Succes met je studie toegewenst. Als je de stof bijhoudt dan heb je aan het einde niet zoveel werk
:-D

oktober 2016:
 Welkom in het nieuwe collegejaar !
Ook dit jaar werken we weer in Moodle van de adekus, maar omdat de inloggegevens nog niet verstrekt
zijn aan de studenten zullen enkele bestanden
hier te downloaden zijn.
Succes met je studie toegewenst !

oktober2015:
Welkom in het collegejaar 2015-2016
In dit collegejaar werken wij weer in de Electronische Leeromgeving (ELO) Moodle van de ADEKUS
De studenten krijgen allemaal een username en password bij de inschrijving.
Elke student moet zich aanmelden voor alle vakken waaraan hij/zij deelneemt, dus ook voor wiskunde 1 en 2.
Van al deze vakken krijg je emails als er iets gemeld wordt door de docent.
Het is aanbevolen om je uvs.edu-mails te forwarden naar je eigen email-adres dat je vaak gebruikt, zodat je meteen op de hoogte bent van de gedane mededelingen via je prive-email-adres.
Hoe dit moet staat in de studentenhandleiding op moodle zelf
Op deze website, die je nu bekijkt, vind je oude tentamens met hun correctie-model en ook aantekeningen.
De nieuwste (en verbeterde) aantekeningen komen op moodle te staan dit collegejaar.
Deze website wordt zonodig ook geupdate :-D
Veel succes met wiskunde 1 en wiskunde 2 toegewenst !

Het tentamen van Wiskunde 2 is op maandag 8 juni 2015 van 8.00 - 11.00u.
Dit jaar wordt het onderdeel financiele wiskunde ook getentamineerd. (Maximaal 10 punten vd 100).
Het gaat over rijen, m.n. rekenkundige en meetkundige rijen en over het ontstaan van
veel gebruikte formules in de financiele rekenkunde.
Meer hierover te vinden via de hoofdpagina bij het onderwerp Wiskunde 2,
Financiele wiskunde - Rijen
De twee andere onderdelen naast Financiele Wiskunde zijn:
Integraalrekening (integratietechnieken en oppervlaktebepalingen)
en
Lineaire Algebra (stelsels lineaire vergelijkingen en lineaire afbeeldingen)
Aan alle deelnemers wordt veel succes toegewenst !

Inzage voor het hertentamen van wiskunde 1 is op donderdag 21 mei, gebouw 12,2 van 11.3- - 12.30u

Hertentamen van wiskunde 1 is op maandag 13 April 2015 8-11u geb 21,1
Responscollege is op donderdag 9 April van 10-12u geb 12,4
Veel succes toegewenst

Zo is er gestudeerd voor het wiskunde 1 tentamen van 30 januar 2015 . Liever eerder beginnen :-)
pas de laatste 2 dagen ? 

Januari 2015: het tentamen voor wiskunde 1 wordt gehouden op vrijdag 30 januari 08.00-11.00u
Het formuleblad dat uitgedeeld zal worden is vernieuwd .
klik hier voor het formuleblad.
Bij optimaliseren is er naast de lagrangemethode nog een methode bijgekomen die als gemakkelijker ervaren zal worden: '
eerste orde criterium voor een gebonden extremum'. Maar de Lagrangemethode is ook nodig
vanwege de '
extra variabele', die een speciale economische waarde heeft.

In het collegejaar 2014-2015 zullen wij gebruik maken van de leeromgeving van lore.com
De studenten hebben de cursuscode op het college ontvangen.
Op lore.com kunnen wij met elkaar communiceren en files uitwisselen
Op deze website komen er dan eigenlijk voorlopig geen mededelingen meer
Maar de website wordt wel zoveel mogelijk actueel gehouden !

Fijne vakantie toegewenst en tot het volgende collegejaar waarin we samen met goede moed beginnen !

Er komt waarschijnlijk nog een extra wiskunde 1 tentamen dit collegejaar, alleen voor ouderejaars
Op vrijdag 15aug 2014 van 9.00-12.00u
Oefendag staat op het mededelingenbord en verdere dagen worden afgesproken met de groep.

21 juli 2014 Hertentamen Wiskunde 2 van 8.00 - 11.00 u geb 12,4

9 juni 2014 Tentamen Wiskunde-2
Het onderwerp financiele wiskunde is dit jaar komen te vervallen wegens tijdgebrek
(veel vrije dagen en slechts 13 collegeweken)

Februari 2014
Het tentamen van 31 januari is verzet naar maandag 10 februari van 8.00 - 11.00 u
vanwege een plotseling ingelaste vrije dag.

De colleges van het tweede semester (wiskunde 2) starten op dinsdag 11 februari 2014.

Januari 2014
Het tentamen voor wiskunde 1 is op vrijdag 31 januari 2014 van 8.00 - 11.00 u
Vergeet niet tijdig
in te tekenen.
En indien je niet meer mee wil doen vergeet dan niet om tijdig
uit te tekenen, anders ben je één poging kwijt...
Je moet 5 (vijf) werkdagen van tevoren in-of uittekenen; dwz dat als je bijvoorbeeld op maandag je tentamen hebt, dan moet je de vrijdag van de week ervoor uiterlijk intekenen (vrijdag-z-z-m-d-w-d-v-z-z-maandag).
En als je op vrijdag tentamen hebt moet je uiterlijk de vorige donderdag in- of uitgetekend hebben (donderdag v z z m d w d vrijdag).
De juiste informatie hierover is te verkrijgen op de administratie van Economie.
 

Uiterlijk drie weken na de tentamenperiode zijn alle cijfers beschikbaar en volgt er inzage in je tentamenwerk. Als je het niet eens bent met je cijfer kan je dat bespreken met de docent.

WISKUNDE 2 begint meteen na de tentamenperiode

-----------------------------------------------------------------------------------------------

oktober 2012
De wiskunde 1 en 2 colleges worden dit jaar verzorgd door dhr. Ir. R.R.Assen
en mevr. Ir. C.S.J. Chin Kwie Joe in gebouw 12 lokalen 1 en 2 en wel
   voor het
eerste semester (wiskunde 1) op:
          maandag 8.00 u - 10.30 (dhr. Assen) en 8.45 u - 11.15 u (mevr. Chin Kwie Joe en
         donderdag 9.45 - 12.15 u;
   voor het
tweede semester (wiskunde 2) op maandag en donderdag elk van 09.45 - 12.15 u

Het onderdeel Financiële Rekenkunde is verplaatst van wiskunde 1 naar wiskunde 2.
Voor de ouderejaars gelieve hiermee rekening te houden

Bij het oefenen van oude tentamens voor wiskunde 1 kan de som over financiële rekenkunde
uiteraard overgeslagen worden  :-)

Tijdens het tentamen (dat 3 uren duurt) wordt er een formuleblad uitgereikt.
De inhoud hiervan is op deze website te vinden.

Het tentamen voor wiskunde 1 is op maandag 28 2013 januari van 8.00 - 11.00 u
Vergeet niet tijdig
in te tekenen.
En indien je niet meer mee wil doen: Vergeet niet tijdig
uit te tekenen ! anders ben je één poging kwijt...
Je moet 5 (vijf) werkdagen van tevoren intekenen; dwz dat als je bijvoorbeeld op maandag je tentamen hebt, dan moet je de vrijdag van de week ervoor uiterlijk intekenen (vrijdag-z-z-m-d-w-d-v-z-z-maandag).
De juiste informatie hierover is te verkrijgen op de administratie van Economie.

...Het hertentamen voor wiskunde 1 is in April 2013

...De wiskunde 2 aantekeningen zijn dit keer beschikbaar gesteld op kopieën,
Voorlopig hebben we voor het onderdeel integralen 41blz (ongeveer 21x 10cent)
Voor Lineaire Algebra zitten we momenteel (mrt2013) al op 20x 10ct
Lineaire afbeeldingen ook ongeveer zo'n 20 kopieen
Financiele rekenkunde: stenciltje en aantekeningen ongeveer 20 kopieen

Het onderdeel Financiele Wiskunde (financiele rekenkunde) zal in het collegejaar
2012-2013 niet getentamineerd worden, omdat het niet in alle groepen is behandeld.
De stof is in groep twee wel behandeld en de stencils en collegeaantekeningen zijn uitgedeeld.
Ook de antwoorden van de vraagstukken zijn ter beschikking gesteld.
Zodoende zijn jullie toch voorbereid op de vervolgvakken die hiervan gebruik kunnen maken.
 

.Het tentamen van wiskunde 2 valt dit jaar op maandag 17 juni van 8.00 tot 11.00 u.
 

 

 

           Terug naar het hoofdmenu                                                                Terug naar het hoofdmenu

free web stats

000webhost logo