Terug naar het hoofdmenu                                                                Terug naar het hoofdmenu  

Eerste orde voorwaarde (criterium)
voor een gebonden extremum

voor het bepalen van stationaire punten

 Optimaliseer z=f(x,y) odv g(x,y)=b

Voorheen gebruikten we alleen de substitutiemethode en de Lagrangemethode.
Nu introduceren we een methode die netals de Lagrangemethode altijd toegepast kan worden,
maar deze methode is eenvoudiger voor het bepalen van de stationaire punten dan de Lagrangemethode.
(De Lagrangemethode levert namelijk 3 vergelijkingen met 3 variabelen op en deze methode 2 vergel. met 2 variab.)
Opm: de substitutiemethode kan alleen gebruikt worden als g(x,y)=b expliciet geschreven kan worden (y=.. of x=..)

Bij zowel de Lagrangemethode als bij deze methode zal de aard van de stationaire punten in dit college bepaald worden
met behulp van :
de tweede orde voorwaarde (criterium) voor een gebonden extremum dus met z"(x) waarbij y=y(x)

           Terug naar het hoofdmenu                                                                Terug naar het hoofdmenu  

 

www.000webhost.com